Aħbarijiet Riċenti

17-Apr-2017
  Jum l-Għid il-Kbir
23-Mar-2017
  Il-Banda tagħna w l-Presidenza Ewropea
04-Mar-2017
  Programm tal-festa Titulari ta' San Girgor il-Kbir
05-Feb-2017
  L-Aħħar tislima lid-Direttur Spiritwali Dun Lino Vella
01-Jan-2017
  Nilqghu s-Sena 2017
18-Oct-2016
  Noghzzu l-jum tad-19 ta'Ottubru
01-Jul-2016
  Programm tal-Festa tal-Madonna tas-Sokkors
30-Jun-2016
  Bidu tal-Festi f'Gieh il-Madonna tas-Sokkors
03-Jun-2016
  Stqarrija ghall-istampa


Viżitaturi 179516